HDSD Tham gia phòng họp

Bước 1: Cách thức tham gia cuộc họp

  • Cách 1: Truy cập liên kết người chủ trì cuộc họp gửi.

  • Cách 2: Truy cập link https://liveclass.truonghoc247.vn/tham-gia-cuoc-hop

Bước 2: Bạn nhập thông tin cuộc họp

  • Nhập ID cuộc họp nếu bạn truy cập theo cách thứ 2.

  • Nhập password nếu người chủ trì đặt mật khẩu cho cuộc họp.

  • Nhập tên hiển thị bạn muốn.

Bước 3: Bạn bấm “Tham gia” để vào cuộc họp.

Bước 4: Bạn chọn cách vào cuộc họp:

Bấm “Khởi chạy cuộc họp bằng ứng dụng” nếu đã cài đặt phần mềm truonghoc247 hoặc “Tải xuống ngay” để tải ứng dụng về thiết bị nếu tham gia lần đầu tiên. (Chọn “Khởi chạy cuộc họp bằng trình duyệt” nếu vào họp bằng điện thoại)

Bước 5: Có 2 lựa chọn

  • Lựa chọn 1: Chọn và điều chỉnh micro

  • Lựa chọn 2: Chọn và điều chỉnh webcam

Bấm "Join" khi đã sẵn sàng bắt đầu cuộc họp

Last updated