Đăng ký tài khoản

Bước 1: Bạn truy cập link https://truonghoc247.vn/ rồi click “Đăng nhập” sẽ hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Bạn chọn tab “Đăng ký” rồi nhập thông tin Số điện thoại và Mật khẩu muốn đăng ký và chọn “Đăng ký”.

Last updated