Sản phẩm

Đối tượng nào sử dụng truonghoc247?

Mọi người đều có thể tạo và tham gia cuộc họp trực tuyến với bạn bè và đối tác trên hệ thống eclass truonghoc247.

Xem hướng dẫn sử dụng ở đâu?

Bạn có thể xem đầy đủ hướng dẫn sử dụng chi tiết tại đây support-liveclass.truonghoc247.vn

Sử dụng Eclass truonghoc247 có mất phí không?

Hiện tại Eclass truonghoc247 đang miễn phí sử dụng cho người dùng mới (cả cá nhân/tổ chức).

Last updated